Stacja kontroli pojazdów

Jako właściciel pojazdu jesteś zobowiązany do poddawania swojego samochodu regularnej kontroli technicznej w Stacji Kontroli Pojazdów. Pojazd bez ważnych badań technicznych jest uznawany za niesprawny i stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym. W przypadku nowych samochodów osobowych pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejny przegląd trzeba wykonać po 2 latach. Następne co roku.

Przegląd techniczny pojazdu może przeprowadzić wyłącznie Stacja Kontroli Pojazdów upoważniona do przeprowadzania badań zdatności do ruchu drogowego.

Przegląd techniczny a przegląd serwisowy

Właściciele pojazdów często mylą przegląd serwisowy z przeglądem technicznym. Przegląd serwisowy ma na celu wymianę części oraz płynów eksploatacyjnych, powinien również obejmować ocenę stanu technicznego pojazdu, ale w wielu warsztatach jest ona bardzo powierzchowna. W rezultacie pojazd po przeglądzie serwisowym może nie przejść przeglądu technicznego m.in. ze względu na zły stan układu hamulcowego. Aby tego uniknąć, warto korzystać z usług zaufanych warsztatów, które rzetelnie ocenią stan techniczny pojazdu, a w razie potrzeby wykonają usługę naprawczą.

Zadaniem przeglądu technicznego jest sprawdzenie, czy dany pojazd nie stwarza zagrożenia dla kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Z tego powodu badanie w SKP przyjmuje postać drobiazgowej kontroli pojazdu, w ramach której ocenie podlega:

instalacja LPG lub CNG,
stan ogumienia,
układ hamulcowy,
zawieszenie,
stan silnika,
szyby i oświetlenie pojazdu.

Najczęstsze przyczyny negatywnych wyników przeglądu

Często wydaje nam się, że nasz samochód jest w pełni sprawny i bezpieczny. Tymczasem, badanie techniczne wykazuje pewne nieprawidłowości, które stwarzają zagrożenie. Do najczęstszych zalicza się:

pęknięte szyby,
niesprawne oświetlenie,
wycieki płynów,
złą kondycję układu hamulcowego spowodowaną nadmiernym zużyciem klocków i tarcz hamulcowych,
• zbyt duże zużycie układu zawieszenia.

W takiej sytuacji jako właściciel pojazdu jesteś zobowiązany do usunięcia awarii lub usterki w ciągu 14 dni. Jeśli przeprowadzisz naprawę w tym czasie i stawisz się na kolejne badanie w tej samej Stacji Kontroli Pojazdów, Twój samochód będzie poddany częściowemu badaniu technicznemu.

Stacja Kontroli Pojazdów Gorzyce

Kierowców zainteresowanych możliwością szybkiego i sprawnego przeprowadzenia przeglądu technicznego zapraszamy do nowo otwartej Stacji Kontroli Pojazdów działającej przy Centrum Motoryzacji Arti-L w Gorzycach.

Do każdego przeglądu talon do wykorzystania na myjni bezdotykowej!